Osoby represjonowane w latach 1976-1980
których nazwiska zamieściły Komunikaty KOR i KSS KOR


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż

1636. Bronisław Ufnal Zakopane
1637. Ferdynand Ufniarz Radom
1638. Marek Ulanicki (Ulaniecki) Warszawa
1639. Andrzej Uniewicz Toruń
1640. Zygmunt Urban Legica
1641. Kazimierz Urbanik Wrocław
1642. Małgorzata Urbanowicz Lublin
1643. Mieczysław Ustasiak Szczecin
1644. Cezary Uśko Wrocław
1645. Stanisław Utkowski Radom
1646. Adam Uziembło Warszawa