SPIS DOKUMENTÓW KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW
l KOMITETU SAMOOBRONY SPOŁECZNEJ "KOR"
rok 1980

Opracowanie Andrzej Jastrzębski
Opracowanie ukazało się w tomie "Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR"
Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo "Aneks" Warszawa-Londyn 1994

226. 04.01.80 Oświadczenie w związku z aresztowaniem obywatela szwedzkiego, B. G. Laqvista, rozesłane również do przedstawicieli opinii publicznej za granicą z listem przewodnim sygnowanym przez prof. Edwarda Lipińskiego, Jana Józefa Lipskiego i Jacka Kuronia
227. 13.01.80 Oświadczenie KSS "KOR" i redakcji "Robotnika" w sprawie wykroczeń władz przeciw praworządności w PRL
228. 17.01.80 Oświadczenie o powołaniu Komisji Helsińskiej w Polsce
229. 22.01.80 Oświadczenie w sprawie represji policyjnych wobec współpracownika i członków KSS "KOR" wybierających się na rozprawę sądową przeciw Janowi Kozłowskiemu
230. 24.01.80 Oświadczenie w związku z zesłaniem A. Sacharowa
231. 28.01.80 Oświadczenie przeciw zagrożeniu klasztoru na Jasnej Górze
232. 30.01.80 Oświadczenie o powstaniu Komisji Robotniczej w gdańskim "Elektromontażu"
233. 31.01.80 Komunikat nr 36
234. 03.02.80 Oświadczenie w związku z represjami policyjno-sądowymi przeciw działaczom niezależnych ruchów społecznych: J. Kozłowskiemu, T. Kolanie, ks. kanonikowi Cz. Sadłowskiemu, robotnikom zwolnionym z gdańskiego "Elektromontażu"
235. 09.02.80 Oświadczenie w związku z niedopuszczeniem do comiesięcznego zebrania KSS "KOR", zatrzymaniem i aresztowaniem jego członków
236. 13.02.80 Komunikat w związku z zaginięciem współpracownika Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, Tadeusz Szczepańskiego
237. 15.02.80 Oświadczenie KSS "KOR" i Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a w związku z aresztowaniem współpracownika, B. Grzesiaka
238. 24.02.80 Oświadczenie w związku z wyborami do Sejmu
239. 25.02.80 Oświadczenie w związku z rozprawą sądową przeciwko Czesławowi Chomickiemu
240. 26.02.80 Oświadczenie w związku z represjami wobec działaczy Ruchu Obrony i innych środowisk opozycyjnych
241. 29.02.80 Komunikat nr 37
242. 29.02.80 Oświadczenie w związku z represjami politycznymi wobec studentów Politechniki Warszawskiej
243. 16.03.80 Oświadczenie w sprawie represji policyjnych w okresie przed i powyborczym
244. 24.03.80 List do Prokuratora Generalnego PRL w związku z bezprawnymi działaniami MO i SB, podpisany przez członków KSS "KOR", prof. Jana Kielanowskiego, adw. Antoniego Pajdaka, adw. Anielę Steinsbergową i doręczony przez nich prokuratorowi dyżurnemu Prokuratury Generalnej
245. 28.03.80 Oświadczenie o komunikacie o wynikach wyborów ogłoszonych przez Państwową Komisję Wyborczą
246. 31.03.80 Komunikat nr 38
247. 05.04.80 List do Amnesty International podpisany w imieniu KSS "KOR" przez adw. Anielę Steinsbergową - w sprawie aresztowanych działaczy opozycji, Mirosława Chojeckiego, Anatola Lawiny i Adama Wojciechowskiego
248. 08.04.80 Oświadczenie KSS "KOR" i Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a, w imieniu NOW-ej podpisany przez Ewę Milewicz, Konrada Bielińskiego i Adama Michnika - w obronie przebywającego w areszcie śledczym Mirosława Chojeckiego
249. 11.04.80 Oświadczenie w czterdziestą rocznicę mordu na oficerach polskich w Katyniu
250. 04.80 List otwarty do sejmowej Komisji Wymiaru Sprawiedliwości i Klubu Poselskiego ZSL - w sprawie aresztowania Jana Dołęgowskiego
251. 30.04.80 Komunikat nr 39
252. 30.04.80 List do Prokuratora Generalnego PRL podpisany w imieniu KSS "KOR" przez prof. Jana Kielanowskiego, prof. Edwarda Lipińskiego, adw. Antoniego Pajdaka i adw. Anielę Steinsbergową - w sprawie represji i dalszych nadużyć władzy przez organa MO i SB
253. 30.04.80 Oświadczenie o wzmożeniu represji policyjnych wobec działaczy opozycji
254. 30.04.80 Telegram do Amnesty International w sprawie uwięzionego i głodującego Mirosława Chojeckiego
255. 02.05.80 Oświadczenie w związku z aresztowaniem Marka Kozłowskiego
256. 11.05.80 List do Amnesty International w sprawie zwolnionego Mirosława Chojeckiego i więzionego Bogdana Grzesiaka
257. 15.05.80 List do Amnesty International z prośbą o interwencję w związku ze wzmożeniem represji w Polsce
258. 16.05.80 Oświadczenie w sprawie Mirosława Chojeckiego i Bogdana Grzesiaka
259. 26.05.80 List podpisany przez prof. Jana Kielanowskiego, skierowany do uczonych PRL: Ryszarda Bohra, Rudolfa Buchały, Jerzego Bukowskiego, Zbigniewa Gertycha, Romana Górala, Janusza Górskiego, Henryka Jabłońskiego, Krystyny Jandy-Jendrośki, Alfonsa Klafkowskiego, Tadeusza Koszarowskiego, Haliny Koźniewskiej, Tadeusza Łodykowskiego, Adama Łopatki, Mieczysława Łubińskiego, Jaremy Maciszewskiego, Alojzego Melicha, Jerzego Nawrockiego, Jerzego Ozdowskiego, Tadeusza Porębskiego, Stefana Pznańskiego, Henryka Rafalskiego, Genowefy Rejman, Kazimierza Secomskiego, Mieczysława Serwińskiego, Doroty Simonides, Haliny Skibniewskiej, Bolesława Strużka, Hanny Suchockiej, Jana Szczepańskiego, Witolda Zakrzewskiego i Sylwestra Zawadzkiego - w sprawie bicia i torturowania, zwłaszcza ludzi młodych, przez MO i SB
260. 27.05.80 Oświadczenie o procesie Jana Kozłowskiego w II instancji
261. 27.05.80 Telegram do Amnesty International z prośbą o interwencję w sprawie Jana Kozłowskiego
262. 31.05.80 Komunikat nr 40
263. 06.06.80 Oświadczenie w sprawie procesu sądowego przeciwko współ-pracownikom NOW-ej
264. 06.06.80 Oświadczenie w sprawie przejawów antysemityzmu
265. 06.06.80 Oświadczenie w sprawie przetrzymywania w areszcie uczestników manifestacji trzeciomajowej w Gdańsku
266. 07.06.80 Oświadczenie w sprawie relegowania Janusza Majewskiego, studenta Uniwersytetu Warszawskiego
267. 07.06.80 Oświadczenie w sprawie utrzymania wyroku skazującego Jana Kozłowskiego i Tadeusza Kolanę
268. 13.06.80 Oświadczenie w sprawie wyroków sądowych skazujących współpracowników NOW-ej
269. 18.06.80 Oświadczenie w sprawie procesów Tadeusza Wolfa i Marka Kozłowskiego
270. 27.06.80 List otwarty do sejmowej Komisji Wymiaru Sprawiedliwości - w sprawie Marka Kozłowskiego
271. 28.06.80 Komunikat nr 41
272. 02.07.80 Oświadczenie w związku ze strajkami
273. 04.07.80 Oświadczenie KSS "KOR" w związku z wyrokiem skazującym Marka Kozłowskiego
274. 05.07.80 Telegram do Amnesty International z prośbą o interwencję w sprawie Dariusza Kobzdeja i Tadeusza Szczudłowskiego
275. 06.07.80 Oświadczenie z okazji obrad III Międzynarodowej Konferencji Pokój i Prawo Człowieka - Prawo Człowieka i Pokój
276. 08.07.80 Telegram do Amnesty International z prośbą o interwencję w sprawie Marka Kozłowskiego
277. 11.07.80 Oświadczenie w związku z podwyżką cen i strajkami
278. 07.80 List do Amnesty International - w sprawie pobicia Stanisława Śmigła i Konrada Turzyńskiego (list ten nie został odnaleziony)
279. 31.07.80 Komunikat nr 42
280. 04.08.80 Oświadczenie o aresztowaniu w CSRS Karela Soukupa i Oldřicha Tomeša
281. 08.08.80 Oświadczenie w związku ze strajkami w Polsce w sierpniu 1980r.
282. 13.08.80 Oświadczenie w związku ze strajkami pracowników MZK w Warszawie
283. 18.08.80 Apel KSS "KOR" i redakcji "Robotnika" do załóg robotniczych w Polsce
284. 21.08.80 Oświadczenie w związku z represjami i aresztowaniem współpracowników i członków KSS "KOR" i redakcji "Robotnika"
285. 23.08.80 Oświadczenie-apel w związku z aresztowaniem działaczy opozycji
286. 23.08.80 Oświadczenie w sprawie strajkujących robotników Wybrzeża
287. 29.08.80 Oświadczenie wyrażające solidarność ze stanowiskiem przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lecha Wałęy
288. 29.08.80 Telegram do Amnesty International z prośbą o interwencję w sprawie aresztowania współpracowników i członków KSS "KOR"
289. 30.08.80 Oświadczenie w związku z aresztowaniami działaczy opozycji demokratycznej
290. 01.09.80 Komunikat nr 43
291. 11.09.80 Oświadczenie po zawarciu porozumień międzyzakładowych komitetów strajkowych z rządem
292. 19.09.80 Oświadczenie w sprawie kampanii krajowych środków masowego przekazu oczerniających działaczy opozycji demokratycznej
293. 25.09.80 Oświadczenie w związku z aresztowaniem L. Moczulskiego
294. 29.09.80 Oświadczenie w sprawie postępowania władz administracyjnych wobec członków warszawskiego Komitetu Obrony Lokatorów
295. 30.09.80 Komunikat nr 44
296. 31.10.80 Komunikat nr 45
297. 31.10.80 Pismo do Prokuratury Wojewódzkiej dla m.st. Warszawy - Wy-dział Śledczy w sprawie umorzenia śledztwa przeciwko członkom KSS "KOR"
298. 10.80 Raport Madrycki. O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w PRL, oprac. Ludwik Cohn, Edward Lipiński, Zbigniew Romaszewski, Aniela Steinsbergowa, Komisja Helsińska w Polsce, dokument nr 1, Wydawnictwo im. Konstytucji 3 maja, Warszawa 1980
299. 12.11.80 Telegram do premiera Józefa Pińkowskiego podpisany przez Anielę Steinsbergową - w sprawie zatrzymania Jakuba Święcickiego
300. 15.11.80 Oświadczenie w sprawie zatrzymań i sankcji prokuratorskich po manifestacjach patriotycznych w rocznicę odzyskania niepodległości
30l. 17.11.80 Oświadczenie na rozpoczęcie konferencji w Madrycie w sprawie wykonywania postanowień Aktu Końcowego KBWE, informujące o przesłanych na konferencję materiałach Komisji Helsińskiej w Polsce o przestrzeganiu w kraju praw człowieka i obywatela
302. 23.11.80 Oświadczenie w sprawie aresztowanego Jana Narożniaka
303. 24.11.80 Informacja w związku z napaścią agencji SAW na członków KSS "KOR"
304. 29.11.80 List otwarty do Sejmu PRL w sprawie pisma prokuratora generalnego z 30.10.80
305. 30.11.80 Komunikat nr 46
306. 30.11.80 Oświadczenie o sytuacji społeczno-politycznej w Polsce po Porozumieniu Gdańskim
307. 19.12.80 Oświadczenie w związku z wypowiedzią dyrektora Biura Prasowego Episkopatu Polski, ks. Alojzego Orszulika
308. 31.12.80 Komunikat nr 47