SPIS DOKUMENTÓW KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW
l KOMITETU SAMOOBRONY SPOŁECZNEJ "KOR"
rok 1976

Opracowanie Andrzej Jastrzębski
Opracowanie ukazało się w tomie "Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR"
Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo "Aneks" Warszawa-Londyn 1994

1. 23.09.76 Apel do społeczeństwa i władz PRL - wraz z listem przewodnim Jerzego Andrzejewskiego przesłanym na ręce marszałka Sejmu, Stanisława Gucwy, informującym o powołaniu Komitetu Obrony Robotników - ofiar represji w związku z wydarzeniami 25.06.76
2. 29.09.76 Komunikat nr 1
3. 03.10.76 List do Ryszarda Brzozowskiego, Prezesa Zarządu Głównego PCK - apel o objęcie opieką ofiar represji w związku z protestem robotniczym
4. 03.10.76 List do Waldemara Winkiela, Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - apel o objęcie opieką dzieci ofiar represji w związku z protestem robotniczym
5. 03.10.76 List do Sekretarza Generalnego Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - apel o objęcie opieką ofiar represji w związku z protestem robotniczym
6. 08.10.76 List do Tadeusza Rudolfa, Ministra Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych - apel o cofnięcie wypowiedzeń stosunku pracy uczestnikom protestacyjnych wystąpień robotniczych
7. 08.10.76 List do Mariana Śliwińskiego, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej - apel o zapewnienie bezpłatnej opieki lekarskiej ofiarom represji w związku z protestem robotniczym
8. 10.10.76 Komunikat nr 2
9. 30.10.76 Komunikat nr 3
10. 04.11.76 Oświadczenie w związku z informacją prokuratora generalnego z 29.10.76 o działalności prokuratury, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości odnośnie uczestników robotniczych demonstracji i strajków
11. 05.11.76 Oświadczenie wyrażające solidarność z postulatami przedstawionymi w liście robotników ZM "Ursus" z 04.11.76, wysłanym do naczelnych władz PRL
12. 15.11.76 Do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - wniosek o powołanie komisji poselskiej do zbadania i publicznego ujawnienia okoliczności związanych ze strajkami i demonstracjami robotniczymi wraz z listem przewodnim Antoniego Pajdaka z dnia 16 listopada 1976 r. przesłanym na ręce marszałka Sejmu (list ten nie został odnaleziony)
13. 22.11.76 Komunikat nr 4
14. 29.11.76 Apel do społeczeństwa y prośbą o listy do Sejmu z żądaniem powołania komisji poselskiej
15. 11.76 Apel do społeczeństwa i władz PRL - tekst apelu z 23.09.76 uzupełniony o aktualne dane
16. 22.12.76 Komunikat nr 5
17. 31.12.76 Oświadczenie w związku z rewizją przeprowadzoną w mieszkaniach kilku członków KOR-u i zabraniem przez SB "przedmiotów pochodzących z przestępstwa"