Kalendarium 1981


Kalendarium (w tej formie przygotowane po raz pierwszy) zawiera najprawdopodobniej wiele braków, błędów i przeinaczeń. Autorzy liczą na uwagi i uzupełnienia, które prosimy o przesyłanie na adres: kontakt@ant.pl

lipiec zapadła decyzja o samorozwiązaniu KSS "KOR"
28 września podczas II tury I Ogólnokrajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Soli-darność" prof. Edward Lipiński ogłasza decyzję o rozwiązaniu KSS "KOR". Zjazd przyjmuje wniosek delegatów Ziemi Radomskiej dziękujący KOR-owi. KOR zebrał i wydał w ciągu pięcioletniej działalności 12.869.896 zł
13 grudnia internowanie większości członków KSS "KOR" z wyjątkiem: ukrywa-jącego się Zbigniewa Romaszewskiego i Jana Józefa Lipskiego (aresztowanego kilka dni później za organizację strajku w Ursusie) oraz osób przebywających za granicą i osób, które przekroczyły 70. rok życia.
1982 3 września Aresztowanie internowanych członków KSS "KOR": Jacka Kuronia, Jana Lityńskiego, Adama Michnika i Henryka Wujca. Postępowaniem objęci są również: Zbigniew Romaszewski (oskarżony także w procesie Radia So-lidarność) oraz przebywający za granicą Mirosław Chojecki i Jan Józef Lip-ski. Zarzut: "podjęcie przygotowań do obalenia siłą ustroju PRL".