Osoby represjonowane w latach 1976-1980
których nazwiska zamieściły Komunikaty KOR i KSS KOR


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  Z  Ż

1820. Jan Żak Warszawa
1821. Teresa Żak ???
1822. Maria Żebrowska Warszawa
1824. A. Żelichowski Ursus
1825. Ewa Żołkiewska ???
1826. Stefan Żołkiewski Warszawa
1827. Anna Żórawska Lublin
1828. Małgorzata Żórawska ???
1829. Krzysztof Żórawski Lublin
1830. Magdalena Żukowska Poznań
1831. Adam Żukowski Ursus
1832. Tomasz Żukowski Poznań